EFTERFORSKNING

Svind / Tyveri

SuperVision Alarmteknik tilbyder nu som et af de få alarmfirmaer i Danmark, efterforskning til erhvervskunder.

Hvad er det?
Mange virksomheder oplever f.eks. svind, tyveri og andre ting, som hvert år koster virksomheder mange penge. Disse ting kan være svære at stoppe og det er svært at påvise hvor tingene sker og hvem der evt.er ansvarlig.

Vores efterforskere er politiuddannede og har mange års erfaring + specialuddannelser
Mange giver sig af med efterforskning, men det unikke hos SuperVision
Alarmteknik, er at efterforskningen foretagesaf en lille extern gruppe af erfarne og kompetente efterforskere med baggrund i politiet, samt med erfaring fra forsvaret og private virksomheder. Speciale i kompliceret efterforskning. Derudover har vi stor erfaring med efterretning, operationelle opgaver, samt sikkerhedsrådgivning.

Juridisk brugbar efterforskning
Det betyder at den indsamlede viden efterforskningen giver kan overdrages direkte til Politiet, som her får materiale der er umiddelbar brugbar for dem i deres efterfølgende efterforskning.
Ydermere er efterforskningen lavet sådan at den også er juridisk brugbar i en evt. retssag.

Vores ekspert siger...

“Vi har gennem længere tid haft dialog med flere af vore erhvervskunder om denne problematik hos dem og har derfor udviklet dette produkt, som en naturlig del af vore øvrige aktiviteter,” fortæller Thomas Bach, som, ud over at være leder af efterforsknings-afdelingen, også arbejder med TVO Projektering & salg hos SuperVision Alarmteknik og i øvrigt selv er tidligere politimand gennem mange år.

”Vi oplever et skifte i flere af vore indsatsområder i disse tider, hvor vi f.eks. har fået flere opgaver med effektiv sikring af følsomme og potentielle terrormål, som vandværker og transformatorstationer m.m., så mange ting ændrer sig i disse tider på godt og ondt. Vi ser det som en vigtig del af en moderne alarmvirksomhed, også at være på forkant med hvad der ændrer sig i samfundet og ud fra det sikre at den teknologi og de kompetencer der er nødvendige også findes i vores regi.”

(Thomas Bach / +45 2393 1020

ERFAREN POLITIMAND
Thomas er tidligere politimand med mange års erfaring, specialtræning og kompetencer herfra. Han har også har særlige kompetencer inden for beredskabsplaner til skoler, samt træning i krisehåndtering. Han er SuperVision Alarmteknik’s ekspert i efterforskning, kameraovervågning og specialløsninger inden for ansigtsgenkendelse, nummerpladeregistrering m.m.

INDSATSOMRÅDER

Kontrol af privat eller erhvervsmæssig sikring og sikkerhed.

Hjælp til gennemgang af din sikkerhed i din privatbolig eller på din arbejdsplads.

Er den god nok, såsom korrekt opsætning af overvågnings-kameraer, blinde vinkler, effektiv adgangskontrol og generelt udbedring af jeres sikkerhed.

Efterforskning af tyvekoster og personer.

Vi tilbyder hjælp til at at finde tyvekoster eller personer, og kan yde bistand ved at gennemgå gerningsstedet, samt hjælp til indhentning af yderligere informationer om sagen.
Ud fra forskellige efterforskningsmetoder kan vi forsøge at opspore de stjålne
genstande eller personer.

Auto-, person- og tingskadeefterforskning

En hjælp særligt til forsikringsselskaber i forbindelse med mistanke om svig eller snyd, fx efterforskning af anmeldelser om forhold, der har til hensigt at udløse erstatning og som på én eller anden måde forekommer utroværdig.

Almen efterforskning, overvågning, skygning mv.

Vi arbejder ud fra helt almindelige efterforsknings-metoder. Dette kan f.eks. være undersøgelser af området og foretagelse af forespørgsler i området, eller af kendte personer i forbindelse med sagen. 

Med skygning kan vi være med til at dokumentere en bestemt persons færden, nedfældet i en rapport.  

Overvågning kan dokumentere et hændelsesforløb – eksempelvis fotografering eller videooptagelser. 

Hjælp til politianmeldelse

Vi hjælper med at udfærdige og tilpasse anmeldelsen til politiet samt udarbejde relevant rapport-materiale til brug for sagen.

Pre-employment screening med godkendelse af medarbejdere og forretningspartnere inden ansættelse eller samarbejde samt undersøgelse af CV

En pre-employment screening er til jer, der ønsker klarhed og vished over den medarbejder, samarbejdspartner eller partner, som I er ved at indgå en aftale med. 

Det kan være vedkommendes sociale og familiære liv, profiler og aktivitet i forbindelse med sociale medier, tidligere arbejdspladser og arbejdserfaring, eller eksempelvis om et CV er udfyldt retvisende.

Herved undgår I at indgå aftaler på basis af urigtige oplysninger eller med et ufuldstændigt billede af jeres samarbejdspartner.

Vi bruger cookies til at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside. Læs mere