Erhverv

   PÅ DENNE SIDE FINDER DU FØLGENDE:

 *Historie *Giv os Ris / Ros *Kender du dine  forsikringsregler *Når du fravælger årlig service

DET STARTEDE FOR 20 ÅR SIDEN OG VI ER HER ENDNU

Der er ikke mange brancher, hvor en virksomhed kan overleve, hvis ikke den opfører sig ordentligt, har et højt serviceniveau og er på forkant med alt hvad der sker inden for virksomhedens indsats område.

Hos SuperVision Alarmteknik vægter vi det gode renomé, vi har opbygget lige siden starten og hver dag gør vi alt hvad vi kan for at passe på netop det vi har opbygget – til gavn for vore “gamle” og nye faste kunder, og som direkte årsag til at vi får nye kunder, når renoméet løber i forvejen og åbner døren.

SuperVision Alarmteknik har en firmakultur, som uundgåeligt kan mærkes ude hos vore kunder når vi løser opgaver der. Familien SuperVision er det der gør at vi kan tiltrække de bedste medarbejdere og at de blir hos os. 

Den tillid du viser os ved at vælge SuperVision Alarmteknik, er det fundament vi bygger vores samarbejde på i fremtiden. Vi vil anstrenge os for at leve op til tilliden og glæder os til den lange relation vi dermed får skabt.

Det officielle overrækkelsesfoto fra dagen

Fra venstre Leon Enemark-Laursen, Vanderbilt, Hans Jørgen Kristensen og Søren Nedergaard, SuperVision Alarmteknik og yderst til højre  Niki Hagge, Salgsingeniør, Solar

NU ER DER 3 I DANMARK

Indtil nu har der kun været 2 virksomheder i Danmark, som kunne pryde sig med titlen som  VANDERBILT GULDPARTNER, men nu kan SuperVision Alarmteknik med stolthed kalde sig den tredje.

ROS OG RIS GØR OS BEDRE TIL AT GØRE DET VI GØR - HVER DAG!

Vi skal nok få besked, hvis nogen ikke syntes om det vi laver og det gør os rent faktisk  glade, 
for det giver os muligheden for at forbedre os. 

Det er dog både inspirerende og dejligt, når nogen giver sig tid til at fortælle deres positive 
historie og ovenikøbet gerne vil dele den med andre end os.

Lad os høre din mening om hvordan du oplever os som kunde.

SuperVision Alarmteknik på TRUSTPILOT

GetImage
kvickly-ry-bestil-og-hent-logo-1507310972

KENDER DU FORSIKRINGSREGLERNE?

Det er vigtigt at du kender reglerne som dit forsikringsselskab har og som gælder for netop din virksomhed. ​

FORKLARING
Mange virksomheder er ikke klar over at deres forsikringsselskab, hvis virksomhedens sikrings-niveau er på 20 og derover, er pålagt nogle regler som har indflydelse på om forsikringsselskabet yder fuld dækning i tilfælde af hændelser.

REGLER
Sikringsniveau 20-S . 20-C . 20-O Elektronisk overvågning Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm:

•AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, oginstalleres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.

•AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.

•Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder detkrævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.

•Alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.

•Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder, udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.

FÅ HJÆLP TIL REGLER OG KRAV
SuperVision hjælper gerne med at afdække sikringsniveauet og sikre at virksomheden har den rette dokumentation, samt de aftaler der skal til for at forsikringsselskabets regler er overholdt.

Her finder du relevante links til området:

FIND DIT SIKRINGSNIVEAU: https://www.sikringsguiden.dk/sikringsniveauer/find-dit-sikringsniveau/

SE DE FORSKELLIGE SIKRINGSNIVEAUER: https://www.sikringsguiden.dk/sikringsniveauer/

VIL DU FRAVÆLGE..?​

Hvis du fravælger servicebesøg og de øvrige regler som dit forsikringsselskab har, beder vi dig om at overskrive dette fravalgsdokument.

Ved underskrift herunder dokumenterer du som ansvarlig repræsentant for virksomheden, at du er ble-vet gjort bekendt med reglerne for området og at virksomheden fravælger disse regler og at SuperVi-sion Alarmteknik derfor ikke er forpligtet til at udføre årligt serviceeftersyn af anlægget. SuperVision Alarmteknik, kan herefter ikke holdes ansvarlig for evt. konsekvenser heraf.

ATS - ERHVERVSALARM

ATS er et komplet alarmsystem med mere en 79 forskellige
typer af indgange, inklusiv én indgangstype, der understøtter
Antimask detektorer med anvendelse af blot én indgang.
Samtidig fås 6 cifret PIN koder, udvidet batteri backup og
vægsabotage.

ATS har op til 256 zoner (indgange), som kan
konfigureres til at fungere i 16 uafhængige områder. Zoner
kan være specifikke områder eller fælles områder i netop din
erhvervsalarm.

Hvert område kan have sit eget betjeningspanel (RAS) eller
kan styres fra et valgfrit betjeningspanel.

SPC VANDERBILT

Den løsning SuperVision Alarmteknik tilbyder, er baseret på vores tyverialarm SPC. Siemens SPC
centralen er en avanceret alarmcentral der opfylder alle krav og kan udvides med adgangskontrol.
Følgende egenskaber kan fremhæves:

  • Op til128 zoner – fortrådet, trådløse eller blandet (modelafhængig)
  • Op til 200 brugere (modelafhængig)
  • Op til 8 områder (modelafhængig)
  • Hver bruger sit sprog
  • App styring
  • Overfaldstryk – såvel faste som trådløse
  • Tilslutnining af tågegenerator
  • Mulighed for tilslutning til GSM/GPRS-tranmissionsenhed
  • Tilslutning af branddetektorer for reaktion ved røgudvikling
  • Tilslutning af dørstyring – ADK

Med sine mange muligheder og sin store fleksibilitet, kan SPC tilpasses netop din virksomhed.
Alarmen er godkendt til brug i højeste sikrings-niveau.

NOX – EN KOMPLET SIKRINGSLØSNING

Med NOX-systemet får du markedets stærkeste
sikringssystem til erhverv.
Det er et integreret sikringssystem, der forener
adgangskontrol, indbruds- og overfaldsalarmering,
branddetektering, videoovervågning samt klima- og
bygningsstyring i ét enkelt sikringssystem.

Med dette system kan du samle, styre og kontrollere alle dine sikringssystemer og bygningsinstallationer i ét og samme system – fra én og samme brugerflade.
Alle komponenter og software er fremstillet i Schweiz ud fra kompromisløse krav til design, kvalitet og funktionalitet.
Dette har placeret NOX i højeste sikringsklasse, klasse 3, hvilket er din garanti for sikring i topklasse.

Som noget nyt kan du med den mobile applikation, styre dit system via smartphone eller tablet.
Du kan se dine alarmer, tilkoble og frakoble områder, kvittere alarmer og søge efter logbeskeder. Alt i krypteret kommunikation for maksimal sikkerhed.
Dette skaber yderligere fleksibilitet og mobilitet i din anvendelse og kontrol af din erhvervsalarm.

PROTECT TÅGEKANON

Sådan virker en tågekanon.

Teknologien bag en tågekanon er enkel: Når væsken presses gennem et meget varmt varmelegeme, bliver den til en tør, hvid og helt uigennemsigtig sky.

Tågesikring er ikke forbeholdt højrisiko virksomheder, som en bank eller en guldsmed. Det er til alle typer rum – små som store. Nogle steder er tågesikring også et krav.

Tågekanonerne kan sidde i alt fra kontorer, serverrum, supermarkeder, lagrer, butikker til tankstationer, private hjem, skoler og sågar ammunitionslagrer.
Der er også private, som vælger at få installeret en tågekanon i et større rum.
Dette sker for at afhjælpe, at tyven kommer afsted med mange af deres personlige ejendele, som er rigtig svære at få tilbage.

Tågen er tør og helt uskadelig

Tågevæsken, som er en blanding af vand og glykol, har et særligt blandingsforhold så tågen fordeler sig hurtigt i hele rummet.
Tågen efterlader ingen fugtighed og denne form for tyverisikring er helt uskadelig for mennesker, dyr, elektronik og inventar. Det anbefales dog, at man udlufter lokalerne inden for den første time efter en aktiveret tågekanon.

Passer til alle typer tyverialarmer

En tågekanon fra PROTECT er et rigtig godt supplement til din tyverialarm og den er kompatibel med alle de alarmer vi tilbyder. Når tyven aktiverer alarmen, fortæller den en tågekanon eller flere, at de skal starte.
Den intelligente tågekanon kan indstilles til forskellige tider og med eller uden puls afhængig af rummets størrelse.
I den tætte sky bliver tyven omgående fuldkommen desorienteret og flygter oftest ad den vej, han kom ind.

VIDEOOVERVÅGNING

Videoovervågning bliver en større del af sikringsbilledet, både privat- og erhvervsmæssigt og overvågning med kameraer kan være en markant medvirkede årsag til:

  A: At indtrængere helt fravælger stedet pga. videoovervågningen
  B:  At indbruddet / Tyveriet stoppes med et minimum af tab.
  C:  At det bliver nemmere at finde undslupne indtrængere.
  D:  At det kan fremlægges juridisk bevis for den kriminelle handling.

I dag bygger løsningerne ikke længere kun, på de gamle velkendte analoge videomaskiner.
SuperVision Alarmteknik kan levere komplette PC-systemer, som giver langt flere muligheder end tidligere og sammenkoblet med andre valgte alarmløsninger, kan sikkerheden maximeres markant.                             

Eget testcenter på SuperVision HQ i Harlev ved Aarhus.
Vi tester selv vores videoovervågning på vores HQ i Harlev, ved Aarhus. Vores kameraer er alle af høj kvalitet og alt efter sted og behov, vælges den kameratype som er mest optimal.
Med en PC løsning kan du fjernstyre alle dine overvågningskameraer via internettet – alt sammen i et sikkert web-miljø.
Du kan yderligere få din videoovervågning vist på en app til din smartphone.

Du er velkommen til at komme forbi og se de forskellige muligheder, samt snakke om dit specifikke behov.

Nu bliver det obligatorisk for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder at registrere deres tv-overvågnings-kameraer.

Kameraregistrering

I korte træk handler det om nedenstående.

TV-overvågning opsat efter den  01. juli 2021, skal være registreret senest 14 dage efter opsætningen.

Eksisterende installationer:
Rigspolitiet skal samtidig henlede opmærksomheden på, at der gives en forlænget frist for registrering af allerede opsatte tv-overvågnings-kameraer, idet disse skal registreres senest 1. september 2021.

Kameraregistrering:
Den praktiske registrering af kameraer foregår på politi.dk/kamera, hvor man med få klik og ved brug af NemID registrerer, hvor der er opsat kameraer.

Bøderamme:
Udgangspunkt er 2.000 kr. i bøde for overtrædelse af registreringspligt (førstegang)

Tv-overvågning skal være opsat korrekt og være lovlig. Manglende efterlevelse af reglerne om tv-overvågning kan straffes i henhold til lovgivning.

DU SKAL SELV REGISTRERE.

Du skal selv registrere dine kameraer, men sæt gerne SuperVision Alarmteknik på som kontakt, så håndterer vi eventuelle henvendelser fra Politiet i tilfælde af en hændelse.

ADGANGSKONTROL

Adgangskontrol til privat og erhverv

Hos SuperVision Alarmteknik tilbyder vi flere forskellige former for adgangskontrol.
Systemerne kan indeholde: almindelig nøgle, nøglekort, kodetastatur og Prox brikker.

Ved brug af almindelig nøgle, anbefaler vi brug af vores godkendte nøgleboks i rustfrit stål.
Den fås både med ankerplade og som ekspansion.

Det velkendte kodetastatur, kan fås i flere forskellige farver og designs.
Det tilpasses dit behov for adgangskontrol.

En anden meget anvendt løsning er Prox brikken.
Brikken skal køres forbi en læser og derved gives der adgang til de registrerede områder.
Du kan derudover altid kontrollere hvem, der har brugt brikken til at lukke sig ind hvor og hvornår.
Læseren bliver monteret på samme måde, som kodetastaturet.

Derudover kam man få tilknyttet nøglekort til sin adgangskontrol.
så kører du dit kort henover læseren, hvorefter der er adgang til de tildelte områder.

Vi tilpasser løsningen, så den passer til netop dit behov.

BYGGEPLADSSIKRING

SuperVision Alarmteknik skræddersyr løsningsmodeller til sikring af byggepladser. Blandt andet denne mobile sikringstrailer, som kan skalleres op med flere kameraer om nødvendigt.

Både byggepladstrailerne, vore mastløsninger, samt mindre sikringsanlæg – er stærkt konkurrencedygtige i forhold til de priser som ellers findes på markedet – uden at vi går på kompromis med kvalitet og service.

EKS.: TRAILER BASISPRIS PR. MD. KR. 4.000,00 ex. moms

GetImage
kvickly-ry-bestil-og-hent-logo-1507310972

LEASING

Til alle vore erhvervs-relaterede alarm og overvågningssystemer m.m. kan vi tilbyde leasingaftaler.
Mange af vore erhvervskunder ønsker netop denne løsningsmodel, så hvis det også er et valg du ønsker, så kontakt os for yderligere information.

SERVICEAFTALER

Serviceaftaler på alarmer er obligatoriske for erhvervsvirksomheder og forlanges
ofte af forsikringsselskaberne. 

SuperVision Alarmteknik kender reglerne og kan lave en løsning som passer til dit behov og som betyder at din sikring også er anerkendt af dit forsikringsselskab.

SERVICEAFTALER / VIDEO​

Bemærk: Uden serviceaftale vil al support, reparation og vedligeholdelse blive faktureret.

Servicemodul 1: Kr. 95,00

Dette modul indeholder fri telefon- og online support på alle hverdage i normal åbningstid.
Desuden indeholder modulet fri datasikring. Datasikring betyder at SuperVision Alarmteknik håndterer hele processen, såfremt Politiet rekvirerer* video-data i forbindelse med en hændelse.

Servicemodul 2: Kr. 395,00

Modulet er ligesom modul 1 +
1 årligt eftersyn med funktions-afprøvning, rengøring og justering efter sikkerheds-branchens retningslinjer. Modulet indeholder desuden reparation, materialer og arbejdsløn

Datasikring

Data leveret inden for 3 hverdage kr. 1.250,00 excl. moms
Data leveret hurtigst muligt via vagttelefon / dog inden for 24 timer kr. 4.500,00 excl. moms

VIGTIGT!
Såfremt Politiet rekvirerer data, vil dette blive faktureret dig som kunde, men vi hjælper med udfærdigelse/indsendelse af erstatningskrav til Politiet, hvorefter beløbet refunderes til dig som kunde.

Datasikring / Forklaring

SuperVision Alarmteknik bistår via fjernadgang med sikring af videoovgervågning efter politiets anmodning, og formidler datamaterialet til Dansk Politi efter gældende regler. SuperVision Alarmteknik indsender på kundens vegne et erstatningskrav til sagen til dækning af omkostninger i forbindelse med datasikringen.

I forbindelse med datasikring forudsættes at kunden har accepteret betingelserne til Online support og at kundens netværk/internet og videooptager samt kameraer fungerer normalt. 

Online Support aftale giver udelukkende SuperVision Alarmteknik adgang til videooptageren efter aftale med kunden i forbindelse med datasikring eller fjernsupport.

SuperVision Alarmteknik kan opsætte systemet til at give direkte besked til vores support-afdeling ved fejl på anlægget, men det er udelukkende kundens ansvar, at overvågningen er fuld funktionsdygtig og i stand til at levere datamateriale.

Priser og betingelser er kun gældende for videoovervågnings-systemer med 1 NVR og op til 8 kameraer. Ved alle andre former for installationer aftales priserne specifikt til den enkle installation.

HENT VIDEOSERVICEAFTALE-PDF HER:
VideoServiceAftale2020.SuperVisionAlarmTeknik

ALARM SERVICEAFTALE / KC OPKOBLING / ERHVERV​

Det med småt...

*Ændringer i IP-adressen eller om-konfigurering af udbyder, som giver fejl, faktureres særskilt.

**Alle alarmkørsler til personforårsaget alarmer, som ikke straks afmeldes ved kontrolcentral, eller forårsaget af manglende rengøring af detektorer samt alarmkørsler til indbrud og hærværk faktureres særskilt.

Model 1+, 2 og 3 er pristalsreguleret jf. Danmarks statistiks nettoprisindeks.

Aftalen kan opsiges med varsel på løbende md. + 3 md. Abonnement opkræves forud. Kunden er ved indgåelse af aftalen forpligtet til at underrette SuperVision ved ændring af forsikringsforhold, evt. tab ved indbrud er SuperVision uvedkommende ved manglende information om ændrede forsikringsforhold. Ved misligholdelse af aftalen kan SuperVision uden varsel opsige aftalen.

Bemærk:
Vægterudkald sker efter den aftalte forholdsordre og vil blive faktureret separat. (Model 1, 1+ & 2)

Serviceaftale alarm i 4 forskellige modeller

HENT ERHVERVSALARM SERVICEAFTALE-PDF TIL GENNEMSYN HER:
Service abonnement Erhverv.PDF

Vi bruger cookies til at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside. Læs mere