first-meta-pixel

Efterforskning

Vi tilbyder efterforskning til vores erhvervskunder.

SuperVision Alarmteknik er det første firma i Danmark, som er ISO 9001-2015 certificeret til at udføre privat efterforskning.

Hvad er det?

Mange virksomheder oplever f.eks. svind, tyveri og andre ting, som hvert år koster virksomhederne mange penge. Disse ting kan være svære at stoppe og det er svært at påvise, hvor tingene sker og hvem der evt.er ansvarlig.

Vores efterforskere er politiuddannede og har mange års erfaring + specialuddannelser fra både politiet og PET.

Efterforskningen foretages af en lille nøje udvalgt, ekstern gruppe bestående af erfarne og kompetente efterforskere med baggrund i politiet, samt med erfaring fra forsvaret og private virksomheder. Flere har speciale i kompliceret efterforskning. Derudover har vi stor erfaring med efterretning, operationelle opgaver, samt sikkerhedsrådgivning.
SuperVision Alarmteknik’s efterforskningsafdeling ledes af Thomas Bach, som selv har mange års erfaring inden for politiet.

Juridisk brugbar efterforskning

Det betyder at den indsamlede viden efterforskningen giver, kan overdrages direkte til Politiet, som her får materiale, der er umiddelbar brugbar for dem i deres efterfølgende efterforskning.
Ydermere er efterforskningen lavet sådan at den også er juridisk brugbar i en evt. retssag.

Vores ekspert siger

“Vi har gennem længere tid haft dialog med flere af vore erhvervskunder om denne problematik hos dem og har derfor udviklet dette produkt, som en naturlig del af vore øvrige aktiviteter.”

Fortæller Thomas Bach, som, ud over at være leder af efterforsknings-afdelingen, også arbejder med TVO Projektering & salg hos SuperVision Alarmteknik og i øvrigt selv er tidligere politimand gennem mange år.

“Vi oplever et skifte i flere af vore indsatsområder i disse tider, hvor vi f.eks. har fået flere opgaver med effektiv sikring af følsomme og potentielle terrormål, som vandværker og transformatorstationer m.m., så mange ting ændrer sig i disse tider på godt og ondt.

Vi ser det som en vigtig del af en moderne alarmvirksomhed, også at være på forkant med hvad der ændrer sig i samfundet og ud fra det sikre at den teknologi og de kompetencer der er nødvendige også findes i vores regi.”

Thomas Bach

Medejer af SuperVision Alarmteknik

Thomas er tidligere politimand med mange års erfaring, specialtræning og kompetencer herfra. Thomas har desuden et stort netværk af nuværende og tidligere politifolk.

Han har også har særlige kompetencer inden for beredskabsplaner til skoler, samt træning i krisehåndtering.
(Se mere her)

Han er SuperVision Alarmteknik’s ekspert i efterforskning, kameraovervågning, cloudbasseret videoovervågning og specialløsninger inden for ansigtsgenkendelse, nummerpladeregistrering m.m.
Thomas Bach har udviklet løsninger til flere store virksomheder, som ønskede særlige funktioner og muligheder.

Tlf.: (+45) 23 93 10 20
Mail: tb@supervision-alarm.dk

Indsatsområder

Sikring og sikkerhed

Kontrol af privat eller erhvervsmæssig sikring og sikkerhed

Hjælp til gennemgang af din sikkerhed i din privatbolig eller på din arbejdsplads.

Er den god nok, såsom korrekt opsætning af overvågnings-kameraer, blinde vinkler, effektiv adgangskontrol og generelt udbedring af jeres sikkerhed.

Tyvekoster og personer

Efterforskning af tyvekoster og personer

Vi tilbyder hjælp til at at finde tyvekoster eller personer, og kan yde bistand ved at gennemgå gerningsstedet, samt hjælp til indhentning af yderligere informationer om sagen.

Ud fra forskellige efterforskningsmetoder kan vi forsøge at opspore de stjålne genstande eller personer.

Skadeefterforskning

Auto-, person- og tingskadeefterforskning

En hjælp særligt til forsikringsselskaber i forbindelse med mistanke om svig eller snyd, fx efterforskning af anmeldelser om forhold, der har til hensigt at udløse erstatning og som på én eller anden måde forekommer utroværdig.

Almen efterforskning

Almen efterforskning, overvågning, skygning mv.

Vi arbejder ud fra helt almindelige efterforsknings-metoder. Dette kan f.eks. være undersøgelser af området og foretagelse af forespørgsler i området, eller af kendte personer i forbindelse med sagen.

Politianmeldelse

Hjælp til politianmeldelse

Vi hjælper med at udfærdige og tilpasse anmeldelsen til politiet samt udarbejde relevant rapport-materiale til brug for sagen.

Screening

Pre-employment screening med godkendelse af medarbejdere og forretningspartnere inden ansættelse eller samarbejde samt undersøgelse af CV

En pre-employment screening er til jer, der ønsker klarhed og vished over den medarbejder, samarbejdspartner eller partner, som I er ved at indgå en aftale med.

Det kan være vedkommendes sociale og familiære liv, profiler og aktivitet i forbindelse med sociale medier, tidligere arbejdspladser og arbejdserfaring, eller eksempelvis om et CV er udfyldt retvisende.

Herved undgår I at indgå aftaler på basis af urigtige oplysninger eller med et ufuldstændigt billede af jeres samarbejdspartner.

Tryg og sikker i hele Danmark

Samarbejdet starter lige her!

Uden dialog sker der ingenting, så lad os starte sådan én her.

Ring til os – find din kontakt- og kompetence person under kontakt, eller ring direkte.
Du kan også sende os en mail på kontakt@supervision-alarm.dk – så vender vi hurtigt tilbage til dig.

Benyt kontaktskemaet nederst under kontakt – så vender vi hurtigt tilbage til dig.

Vi glæder os til at lære dig at kende.