PERSONTÆLLING OG FLOWKONTROL

RESTAURANTER
FITNESS
SHOPPING
BUTIKSCENTER

Kan evt. kombineres med en feberscanner-løsning

    Se mere om Feber- og Manglende mundbindsscanner (adgangskontrol)

KONTAKT: Thomas Bach +45 2393 1020 / tb@supervision-alarm.dk

REGLER FOR GENÅBNING AF BUTIKKER

Kilde: Retsinformation

Relevant udklip fra gældende bekendtgørelse nr 42 af 15/01/2021
Se øvrige regler og den samlede bekendtgørelse på
Retsinformation

§ 9.5.1
I lokaler mellem 0 og 1.999 m2 må der maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 7,5 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. Er gulvarealet under 7,5 m2, må der uanset 1. pkt. tillades adgang for 1 kunde.


§ 9.5.2

I lokaler mellem 2.000 og 4.999 m2 må der maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 10 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang, dog minimum 266 personer.

§ 10.
Fysiske og juridiske personer, som har rådighed over lokaler på 2000 m2 eller derover,
der anvendes til detailhandel, herunder udvalgsvarebutikker, dagligvarebutikker, storcentre, stormagasiner, varehuse, basarer, arkader m.v., og hvortil offentligheden har adgang, skal sikre, at der i lokalerne i åbningstiden er synligt personale, som kan påse, at § 9 og relevante retningslinjer i lyset af udbruddet af covid-19 overholdes.

Løbende optælling af kunder i butikken.
Der skal i lokaler omfattet af 1. pkt. være minimum 1 medarbejder pr. 2000 m2, og ved indgangen til lokalerne skal lokalets størrelse angives. Dagligvarebutikker omfattet af 1. pkt. skal sikre, at personalet, der er nævnt i 1. pkt., løbende foretager optælling af kunder i butikken.

§ 10.2
Fysiske og juridiske personer, som har rådighed over lokaler på under 2000 m2, der anvendes til detailhandel, herunder udvalgsvarebutikker, dagligvarebutikker, storcentre, stormagasiner, varehuse, basarer, arkader m.v., hvortil offentligheden har adgang, skal sikre, at der i lokalerne i åbningstiden er personale, der har ansvaret for, at § 9 og relevante retningslinjer i lyset af udbruddet af covid-19 overholdes.


På Dansk Erhverv har man lavet en
tjekliste for genåbning af butikker.

Se den samlede tjekliste her:
Tjekliste til genåbning af butikker under COVID-19 (danskerhverv.dk)

Relevante punkter herfra:

  • Overvej regler og mængdebegrænsning ved og i elevatorer, rulletrapper, prøverum med videre.
  • Overvej et system for, hvordan der nemt kan skabes et overblik over antallet af kunder i butikken.
  • På virksomhedens hjemmeside, hvor åbningstider angives, kan der også informeres om peak hours, så kunderne har mulighed for at planlægge indkøbstidspunktet derefter.

.

Vi bruger cookies til at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside. Læs mere